Doel

Talent is een bijzonder iets, het kan alleen groeien als het de ruimte en juiste aandacht krijgt. Talent binnen het onderwijs is ook vele malen meer dan alleen alle woorden van een dictee goed schrijven of snel een tafel kunnen opzeggen in groep 4.

Talent is daarom ook het codewoord voor de TAC Room. In de TAC Room gaan kinderen, pubers en volwassenen aan de slag om hun talent te ontwikkelen binnen drie verschillende disciplines (techniek, expressie en moderne media). Kinderen kunnen zelf aan de slag bij de discipline waar zij zich fijn bij voelen. Ze dagen elkaar uit om mee te doen, leren van elkaar en werken samen met de andere disciplines.

Eén ruimte, drie disciplines, maar 100+ individuele talenten!

DOEL EN WERKWIJZE

Het doel van de TAC Room is om meer te werken vanuit de talenten van de kinderen en leerkrachten. Kinderen zijn vrij om te leren en te onderzoeken wat ze leuk vinden en wat ze kunnen. Hierbij kijken ze naar elkaar, leren ze van elkaar en ondersteunen ze elkaar.

Kinderen mogen zelf hun discipline kiezen, hierdoor kan het komen dat leerlingen van groep 8 samenwerken met leerlingen van groep 5. Ook komen de drie verschillende disciplines elkaar tegen. Bijvoorbeeld in onderstaand voorbeeld.

“De kinderen waarvan het talent bij de expressiekant ligt maken een voorstelling. Hier zal de techniekkant een decor van maken en alle attributen. De kinderen die voor moderne media hebben gekozen gaan aan de slag met het filmen en monteren ervan.”

Ze helpen elkaar op deze manier en laten zien dat ze elkaar nodig hebben om er iets gaafs van te maken!

Ervaren, leren van elkaar en talent ontwikkelen zijn daarom de sleutelwoorden van de TAC Room.

MEERWAARDE INITIATIEF

Het is voor de leerkracht ook nog eens werkdruk vermindering. Omdat je met drie klassen in de TAC Room bent, kan je je kennis ook verdelen! Niet elke leerkracht is goed in techniek, expressie of ICT. De leerkracht kiest de discipline waar hij of zij zich prettig bij voelt. Voor de overige twee onderdelen hoef je je dus geen zorgen te maken. Dit scheelt voor de leerkrachten een hoop voorbereidingstijd en stress om alles te moeten kunnen. Je hoeft dus ook als klas niet bij één discipline te zijn. De klas kan vrij kiezen waar hun talent ligt.

Een andere meerwaarde van de TAC Room is dat de ruimte zich uitermate geschikt maakt voor het opleiden van studenten van bijvoorbeeld de PABO. Hier kunnen zij grotere projecten organiseren, leren omgaan met het groepsdoorbroken werken en nieuwe technologie.

Ditzelfde is natuurlijk ook voor leerkrachten van verschillende stichtingen uit de regio.