Doel

Talent is een bijzonder iets, het kan alleen groeien als het de ruimte en juiste aandacht krijgt. Talent binnen het onderwijs is ook vele malen meer dan alleen alle woorden van een dictee goed schrijven of snel een tafel kunnen opzeggen in groep 4.

Talent, Activation & Creative zijn daarom ook de codewoorden voor de TAC Room. In de TAC Room gaan kinderen, pubers en volwassenen aan de slag om hun talent te ontwikkelen binnen drie verschillende disciplines (techniek, expressie en moderne media). Kinderen gaan aan slag bij de discipline waar zij zich fijn bij voelen. Ze dagen elkaar uit om mee te doen, leren van elkaar en werken samen met de andere disciplines.

Eén ruimte, drie disciplines, maar 100+ individuele talenten!

MEERWAARDE INITIATIEF

Het is voor de leerkracht ook nog eens werkdruk vermindering. Omdat je met drie klassen in de TAC Room kan zijn, kan je je kennis ook verdelen! Niet elke leerkracht is goed in techniek, expressie of ICT. De leerkracht kiest de discipline waar hij of zij zich prettig bij voelt. Voor de overige twee onderdelen hoef je je dus geen zorgen te maken. Dit scheelt voor de leerkrachten een hoop voorbereidingstijd en stress om alles te moeten kunnen. Je hoeft dus ook als klas niet bij één discipline te zijn. De klas kan vrij kiezen waar hun talent ligt.

Een andere meerwaarde van de TAC Room is dat de ruimte zich uitermate geschikt maakt voor het opleiden van studenten van bijvoorbeeld de PABO. Hier kunnen zij grotere projecten organiseren, leren omgaan met het groepsdoorbroken werken en nieuwe technologie.

Ditzelfde is natuurlijk ook voor leerkrachten van verschillende stichtingen uit de regio.